Wat is het verschil tussen nevel en mist?

Wat is het verschil tussen nevel en mist?

In se is er weinig verschil. Zowel nevel als mist belemmeren de zichtbaarheid als gevolg van een grote hoeveelheid waterdruppeltjes in de lagere delen van de atmosfeer. In feite gaat het in beide gevallen om een wolk die heel laag boven de grond hangt of de grond raakt. De oorspong is dus gelijk, namelijk veel laaghangende waterdruppels, maar het verschil zit hem in hoever men kan zien (en dus in de hoeveelheid van waterdruppeltjes).

We spreken van "nevel" wanneer de zichtbaarheid 1 tot 5 kilometer bedraagt. Bij "mist" kunnen we minder dan 1 kilometer ver kijken. Bij nevel is de concentratie van de waterdruppeltjes in de lucht dus lager in vergelijking met mist.

De verwarring wordt helemaal compleet wanneer we de Engelstalige benamingen bekijken:

  • het Nederlandstalige "mist" (zichtbaarheid <1km) wordt in het Engels "fog" genoemd
  • het Nederlandstalige 'nevel" (zichtbaarheid 1-5km) wordt in het Engels "mist" genoemd

Hoe ontstaan nevel en mist?

Nevel en mist ontstaan door afkoeling van lucht tot onder het dauwpunt, dat is de termperatuur waarbij condensatie (overgang van gas naar vloeistof ) plaatsvindt. De dauwpuntstemperatuur is luchtmassa afhankelijk en kan dus variëren. Voor de vorming van nevel of mist heb je een rustige omgeving nodig, er mag dus niet al te veel wind zijn.

Soorten mist

Stralingsmist

Stralingsmist komt vaak voor in onze streken en ontstaat meestal bij helder weer 's nachts. Onder brede opklaringen straalt de aarde 's nachts haar warmte uit en koelt de lucht aan het aardoppervlak af. Bij afkoeling tot aan de dauwpuntstemperatuur, treedt condensatie op en zullen waterdruppeltjes ontstaan. Dit soort van mist ontstaat enkel bij rustig weer (weinig wind) en meestal onder invloed van een hogedrukgebied.

Onder stralingsmist vallen oa. grondmist (stralingsmist laag aan de grond) en valleimist (mist die zich opstapelt in een koele vallei)

Advectiemist

Advectiemist onstaat wanneer warme en vochtige lucht zich over een kouder oppervlak (land of zee) verplaatst en wordt afgekoeld. Door afkoeling tot dauwpuntstemperatuur, zal condensatie optreden en waterdruppeltjes gevormd worden. Dit fenomeen komt het vaakst voor aan zee, waar warme zeelucht zich soms over een kouder landoppervlak verplaatst.

Onder advectiemist valt oa. zeemist (warme landlucht boven koude zee)

Stoommist

Stoommist ontstaat wanneer een warme en koude luchtmassa (met verschillende vochtigheidsgraad) zich mengen en in de gemengde luchtsoort condensatie ontstaat. Een mooi voorbeeld hiervan is het uitademenen bij koud weer. Door het temperatuurs- en vochtverschil tussen de koude buitenlucht en je warme adem ontstaat stoommist.

Hoe lossen nevel en mist op?

Er zijn 3 manieren om nevel of mist te laten oplossen, namelijk:

  • Meer wind. Door een toename in windsnelheid zullen de waterdeeltjes zich meer mengen met de hogere, drogere luchtlagen. Hierdoor zitten de waterdruppels minder op mekaar gedrukt en zal de zichtbaarheid toenemen.
  • Opwarming door de zon. Door de opwarming van de luchtmassa door de zon, zal de temperatuur hoger dan het dauwpunt komen te liggen en zal er verdamping optreden (overgang van vloeistof naar gas)
  • Aanvoer van warme lucht. Dit zal voor verdamping zorgen van de waterdeeltjes waardoor het aantal waterdeeltjes zal afnemen en de zichtbaarheid zal toenemen.
4 juli 2021, door Bram Verbruggen